Schowaj wyszukiwarke

Tylko dostępne

Metraż:

Piętro:

Ilość pokoi:

Balkon

Taras

Ogródek

Loggia

Polityka prywatności i cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na nas obowiązek udzielenia Państwu szczegółowych informacji wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby związane z działalnością Spółki oraz korzystaniem przez Państwa z jej usług, w tym m.in. w związku z:

Na tej podstawie Spółka może uzyskać dostęp oraz przetwarzać Państwa dane osobowe, przez które należy rozumieć wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację osoby w sposób pośredni lub bezpośredni. Niniejsza informacja kierowana jest do wszystkich osób nawiązujących kontakt ze Spółką (bezpośrednio lub pośrednio), których dane są przez Spółkę przetwarzane, w tym przede wszystkim dane nabywców, klientów, dostawców, kontrahentów, również potencjalnych, oraz ich przedstawicieli, pracowników oraz współpracowników.

Jednocześnie Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Novo Maar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 37, 30-348 Kraków, KRS 0000130553 (dalej jako: „Spółka”).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@osiedleeuropejskie.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu i na podstawie:

  1. podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy oraz nawiązaniem współpracy, w tym kontaktowania się z Państwem oraz przedstawienia oferty handlowej, a następnie zawarcia i wykonania danej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, w tym między innymi:

   • obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu,
   • archiwizowania dokumentacji, tj. umowy i dokumentów rozliczeniowych;
   • rozpatrywania reklamacji;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, polegającego na przetwarzaniu Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego (w tym produktów i usług Spółki, innych spółek powiązanych ze spółką AFI EUROPE N.V. lub podmiotów finansujących mienie klientów Spółki), realizacji bieżącej działalności Spółki, w tym procesów biznesowych i administracyjnych, weryfikacji Państwa tożsamości, przeprowadzania analizy rynku, statystyk oraz badań satysfakcji, co pozwala Spółce na usprawnienie oraz optymalizację prowadzonej przez nią działalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w innych celach na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, w tym na przesyłanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom zewnętrznym (odbiorcy danych), w szczególności podmiotom współpracującym ze Spółką przy wykonywaniu umów, realizacji usług oraz wspierających jej działalność (m.in. bankom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, IT, podwykonawcom, dostawcom), wspólnikom Spółki, podmiotom powiązanym ze spółką AFI EUROPE N.V.), jak również organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków. Państwa dane mogą zostać przekazane do Izraela (państwa trzeciego w rozumieniu RODO), który został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni stopień ochrony tych danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzanie wyłącznie przez okres, w którym Spółka będzie mieć ku temu podstawę prawną, m.in.:

  1. w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3.1 – przez okres przedawnienia roszczeń;
  2. w odniesieniu do celów przetwarzania określonych w pkt. 3.2 – tak długo, dopóki przestanie ciążyć na Spółce obowiązek prawny oraz przez okres przedawnienia roszczeń, przy czym w przypadku archiwizowania dokumentacji rozliczeniowej do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikających z przepisów;
  3. w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3.3 – 3.4 powyżej – przez okresy realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów;
  4. w odniesieniu do celu przetwarzania wskazanego w pkt. 3.5 powyżej – do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda).

  Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 7. W przypadku zawierania umowy lub nawiązywania współpracy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Spółką, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, obsługi współpracy oraz korzystania z usług Spółki, w związku z czym ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji przez Spółkę umowy, obowiązków z nią związanych oraz pozostałych usług. W przypadku gdy nie zawierają Państwo umowy oraz nie korzystają Państwo bezpośrednio z usług oferowanych przez Spółkę (występując np. jako pracownik klienta Spółki), podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym oraz wynikać z prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Podanie danych osobowych, które Spółka przetwarza na podstawie zgody jest dobrowolne.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Państwa.

Pliki Cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Novo Maar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 37.

Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody, należy zmienić ustawienia w przeglądarce lub opuścić stronę internetową.

Pliki cookies są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookies przechowywane są informacje często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach tych może być przechowywany unikalny numer identyfikujący urządzenie użytkownika lecz na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika ani w żaden inny sposób nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika.

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmian ustawień przeglądarki internetowej. Brak dokonania takich zmian oznacza, że ww. informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym dopuszczalny jest dostęp tych informacji przez podmiot wskazany w zdaniu pierwszym. Najpopularniejsze przeglądarki internetowe oferują możliwość: (i) zaakceptowania obsługi plików cookies, co pozwala na pełne korzystanie ze strony internetowej, (ii) zarządzania plikami cookies na poziomie wybranych przez użytkownika witryn, (iii) określania ustawień dla różnych typów plików cookies, (iv) blokowania lub usuwania cookies.

Korzystanie z plików cookies jest konieczne w celach (i) dostosowywania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika, np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, (ii) tworzenia statystyk obrazujących w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co pomaga w jej ulepszeniu.

Stosuje się dwa rodzaje plików cookies: (i) sesyjne – są to pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); (ii) stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Osiedle Europejskie 2016

powered by   www.bravebrain.pl
facebook